Моля, потвърдете, че сте пълнолетен, за да продължите.

Благодарим ти за участието! Срокът за регистрация на нови кодове приключи.

Въведи данните си, за да получиш своята награда

Награди

Общи условия

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА „НОВАТА MERILYN С ПОДАРЪК”

ОРГАНИЗАТОР

Промоцията  „НОВАТА MERILYN С ПОДАРЪК“, наричана за краткост  по-долу ПРОМОЦИЯ, е организирана от “КТ Интърнешънъл” ЕАД, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Рогошко шосе 1, наричано по-долу за краткост: ОРГАНИЗАТОР.

Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени за кратко Официални правила . Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни в интернет на адрес  www.igraskod.com .

Решението за провеждане на програмата „НОВАТА MERILYN С ПОДАРЪК“съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за участниците. Организаторът запазва правото да поправя или променя правилата, като обявява това публично своевременно. 

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Промоцията стартира на 15.05.2022 г. и ще продължи до 10.07.2022 г. или до изчерпване на наградите:

Крайната дата, до която ще се приемат кодове, регистрирани на уебсайта www.igraskod.com, е 23:59:59 часа на 10-ти юли 2022 г.  

Разходите, свързани с изпращането на спечелена награда, се поемат от Организатора.

След 10.07.2022 г. участниците в промоцията могат да спечелят награда запалка, която се получава в търговските обекти, до изчерпване на количествата. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда запалка в търговските обекти след изчерпване на количествата за съответния обект. 

След 10.07.2022г., не се приемат регистрации на кодове на касови бележки на уебсайта на промоцията www.igraskod.com за спечелване на големите награди - ваучер на стойност 100лв за DOUGLAS & BEAUTY | ZONE и смартфон XIAOMI T11 PRO. 

ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА

В програмата НОВАТА MERILYN С ПОДАРЪК” участват всички разновидности на продукта Merilyn Slim – Merilyn Slim Pink, Merilyn Slim Blue, Merilyn Slim White и Merilyn Slim Breeze. 

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Всяко физическо лице, навършило 18 год. и закупило участващ продукт в рамките на промоционалния период, може да участва в промоцията „НОВАТА MERILYN С ПОДАРЪК”. Служителите на “КТ Интернешънъл” ЕАД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията. 

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1)  В определени търговски обекти, при закупуване на поне 1 кутия цигари Merilyn Slim в рамките на промоционалния период, участникът печели моментна награда запалка, до изчерпване на количествата в съответния търговския обект.

Наградата запалка се предоставя от търговския обект, от който е закупен участващият продукт веднага, до изчерпване на количествата.

Участникът следва да регистрира получената касова бележка от закупената кутия Merilyn Slim на уебсайт www.igraskod.com , където трябва да попълни номера на касовата бележка и телефонния си номер, за да участва в тегленето на големите награди.

2) При регистрирана минимум 1 касова бележка, участникът има шанс да спечели ваучер на стойност 100лв за магазин DOUGLAS & BEAUTY | ZONE на случаен принцип.

Участникът разбира дали печели наградата в момента на регистрацията.  Ако потребителят получи потвърждение за спечелена награда, той трябва да попълни своите лични данни, в появилия се допълнителен формуляр на уебсайта: три имена, ЕГН , град, пощенски код, адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма СПИДИ, изписани на кирилица. 

За да валидира правото си да получи спечелената награда, печелившият участник трябва да качи снимка на касовата бележка от своята регистрация в обособеното за това поле, на която да са видими и лесно четими следните данни, с цел установяване на автентичността ѝ:

- Номер на касова бележка

- Закупен продукт Merilyn Slim

- Обща сума на бележката

- Дата на издаване и точно време на издаване

- Номер на фискална памет / идентификатор на ИАСУТД

Печелившият участник може да получи обаждане от служител на КТ Интернешънъл ЕАД за потвърждаване на данните.

3) При регистрирани минимум 3 касови бележки, участникът участва в томбола в края на Промоцията за спечелване на смартфон XIAOMI T11 PRO. За всеки нови 3 регистрирани кода от касови бележки за покупка на участващи продукти, Участникът получава допълнителна регистрация в томболата в края на играта и съответно по-голям шанс за спечелване.

Тегленето на печелившите участници, регистрирали поне 3 касови бележки, ще се осъществи след края на промоцията на 10.07.2022г., най-късно до 01.08.2022г., в присъствието на нотариус. Печелишвите участници ще получат телефонно обаждане на посоченият от тях номер за предоставяне на техните лични данни - три имена, град, ЕГН, адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма СПИДИ. За да валидира правото си да получи наградата мобилен телефон, печелившият участник трябва да изпрати снимка на касовите бележки от съответното участие на имейл igraskod@ktinternational.eu , на която да са видими и лесно четими следните данни, с цел установяване на автентичността:

- Номер на касова бележка

- Закупен продукт Merilyn Slim

- Обща сума на бележката

- Дата на издаване и точно време на издаване

- Номер на фискална памет / идентификатор на ИАСУТД

Участникът може да получи спечелената награда единствено след предоставяне на снимка и/или снимки от регистрираните касови бележки по описаните в официалните правила методи.

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или има съмнения, че са фалшифицирани, подправени, манипулирани следва да бъдат изпратени в оригинал на адреса на Организатора. След като се запознае с оригинала на касовата бележка, Организаторът уведомява участника дали касовата бележка е валидна или не. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В случаи на невалидна касова бележка участникът няма право да получи наградата.

В касовата бележка следва да е видима марката Merilyn на закупените продукти или съответна стокова група, която подлежи на проверка от страна на Организатора със съответния търговски обект, от където е извършена покупката. 

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж, незаивисимо дали е закупен повече от 1 продукт Merilyn Slim.

Един участник може да регистрира до 10 касови бележки на ден.

 

Единният идентификатор на всеки участник в промоцията е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Печелившият участник ще бъде потърсен по телефона три пъти. Ако не приеме обажданията или не направи обратно обаждане до 01.08.2022г., наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Участникът е длъжен да пази касовите бележки до изтичането на промоцията.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Моментнa наградa при покупка: 

Голяма награда при регистрация на минимум 1 касова бележка: 

Голяма награда при регистрация на минимум 3 касови бележки: 

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

1)  Моментна награда - запалка, се получава единствено в търговския обект, от който е закупен продукта Merilyn Slim до изчерпване на количествата за съответния обект. 

2)  Голяма награда - ваучер на стойност 100лв за магазин DOUGLAS & BEAUTY | ZONE, се присъжда на случаен принцип, след регистриране на минимум 1 касова бележка на уебсайта на промоцията www.igraskod.com . В случай, че участникът е печеливш, ще получи известие в момента на регистрация в уебсайта на промоцията www.igraskod.com и ще трябва да попълни нужните лични данни, адрес за доставка и снимка на регистрираната касова бележка. Участникът може да получи обаждане от служител на КТ Интернешънъл ЕАД, в което да потвърди попълнените лични данни и адрес за доствка или да изпрати отново снимка на касовата бележка или нейният оригинал, за да може да получи спечелената награда.

3)  Голяма награда - Смартфон XIAOMI T11 PRO, се присъжда чрез теглене на лотариен принцип измежду всички участници, регистрирали поне 3 кода от касови бележки на уебсайта на промоцията www.igraskod.com . Печелившите участници ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 5 печеливши и 5 резерви. Участникът ще получи обаждане от служител на КТ Интернешънъл ЕАД, в което да потвърди попълнените лични данни и адрес за доствка или да изпрати отново снимка на касовата бележка или нейният оригинал, за да може да получи спечелената награда. В случай, че участник бъде диквалифициран поради несъответствие с условията на настоящите Официални правила, наградата се присъжда на първият по ред изтеглен резервен печеливш.

С една валидна касова бележка може да се участва за спечелване на всяка една от трите награди еднократно.

Инициали от имената на победителите ще бъдат обявени публично на уебсайта www.igraskod.com в срок до 30 календарни дни след изтичането на срока на промоцията.

ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Данните, попълнени на уебсайта www.igraskod.com трябва да са изписани на кирилица и да съдържат три имена, ЕГН, град, пощенски код, телефонен номер, адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма СПИДИ.

Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за потвърждаване или предоставяне на данните на печелившия и снимка на касовата бележка, когато тя не е предоставена предварително.

Наградите се изпращат чрез куриерска фирма СПИДИ най-късно до 10.08.2022 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите документ за самоличност.

Наградите се предоставят лично на спечелилия участник, само ако спечелилият участник представи документ за самоличност и от представения документ за самоличност се установи, че той е поне на 18 г. В случай, че участникът е на възраст под 18г., няма право да получи награда. Ако той/тя не присъства на посочения адрес или не отговаря на телефонно обаждане на посочения от участника телефонен номер, куриерът ще изпрати SMS съобщение с адрес на офис, от който печелившият може да вземе пратката в седем дневен срок. 

ПРАВНИ СПОРОВЕ

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с притежанието или собствеността, върху касови бележки за покупка на продукти, включени в програмата „НОВАТА MERILYN С ПОДАРЪК“ както и правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с тази програма. 

Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в програмата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора съгласно разпоредбите на българското законодателство. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма „НОВАТА MERILYN С ПОДАРЪК“ може да бъде прекратена преди 10.07.2022г. само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат на което, Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата програма „НОВАТА MERILYN С ПОДАРЪК“.

 Организаторът има право да прекрати настоящата промоция по всяко време, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства.

 В такъв случай, Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

Организаторът може да прекрати настоящата програма преди 10.07.2022г., при изчерпване на количествата на наградите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на получаване на спечелена награда, печелившият участник следва да предостави изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва личните му данни при спазване разпоредбите на действащото европейско(Регламент (ес) 2016/679) и българско законодателство. Личните данни, които ще се използват от КТ Интернешънъл ЕАД са: име и фамилия, ЕГН, точен адрес, телефонен номер и имейл адрес. 

Предоставените лични данни ще се използват за следните цели: 

Името и фамилията са нужни на КТ Интернешънъл ЕАД, за да идентифицира печелившия участник. 

ЕГН, за да се установи, че печелившият участник е навършил 18 години. 

Адресът и градът са необходими, за да бъде изпратена до печелившия участник спечелената награда. 

Телефонният номер е нужен, за да може организаторът да се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за потвърждаване на данните и за изпращане на наградата. 

Имейл адресът е необходим, за да се отговори при запитване на участника.

При въвеждане на кода от касовата бележка на уебсайта www.igraskod.com, се счита, че участникът се е запознал, разбрал и се съгласява с настоящите официални правила, обявени публично на www.igraskod.com и е предоставил на КТ Интернешънъл ЕАД посочените по-долу съгласия и декларации, както и че се е запознал и приема Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: www.igraskod.com

СЪГЛАСИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК. С участието си в програмата:

Предоставям изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва личните ми данни за целите посочени по-горе. 

Информиран съм и давам съгласието си, че личните ми данни, отнасящи се до въпросната обработка описана по-горе може да се съобщават на: 

-          държавни и общински органи, институции, агенции и ведомства за целите на изпълнение на задълженията на КТ Интернешънъл ЕАД, 

-          СПИДИ АД за целите на получаване на наградaта като печеливш участник; 

-          разработчици на сайта www.igraskod.com , с които КТ Интернешънъл ЕАД е в търговски взаимоотношения. 

Информиран/а съм, че КТ Интернешънъл ЕАД е предприело програмно-технически, физически, организационни и административни мерки за защита на личните данни; 

Запознат/а съм и приемам Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: www.igraskod.com

Известен ми е срокът за съхраняване на личните данни - 1 година след края на Кампанията. 

Уведомен/а съм, че след този срок КТ Интернешънъл ЕАД изтрива личните ми данни и изтрива всички съществуващи копия освен ако запазването на личните ми данни или на част от тях се изисква за по-дълъг период съгласно приложимото право; 

Известно ми е, че личните ми данни се предоставят на лицата, обработващи лични данни в КТ Интернешънъл ЕАД и имам право да се информирам за начина на обработка и съхранение на личните ми данни, както и право да възразя срещу обработката/съхранението на личните ми данни, съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни и вътрешните правила на КТ Интернешънъл ЕАД. 

С участието си в Кампанията, декларирам, че прочетох, разбрах и съм съгласен с настоящите официални правила на програмата „НОВАТА MERILYN С ПОДАРЪК“ и с Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: www.igraskod.com 

ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

Какво представлява "бисквитката"? 

Бисквитката ("cookie") е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на вашето устройство временно, докато трае посещението ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка. 

Функцията на бисквитките е да ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят вашето сърфиране. 

Всяка бисквитка е уникална за вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, "продължителността на живот" на бисквитката и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер. 

Какви видове бисквитки използваме и защо? 

Google Анализ е аналитичен инструмент на Google, който помага на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат как посетителите им взаимодействат с техните собствености. Той може да използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на сайта, без да идентифицира лично отделните посетители. Данни, които може да се събират от бисквитките в настоящата страница са: _ga~,_gid~ -за различаване на потребителите, _gat~ _dc_gtm_~ за намаляване на заявките към инструмента за анализ , PHPSESSID за идентифициране на сесията на потребителя, igraskod_age за запомняне че потребителя е указал че е пълнолетен. 

Активиране и Деактивиране на бисквитки

С поставяне на отметка в оказаното поле Вие се съгласявате с използването на посочените по-горе бисквитки, приемате нашите условия и се съгласявате да обработваме събраната от бисквитките информация, свързана с Вашето посещение на сайта. Прочетете как обработваме личните ви данни в общите правила на програмата. 

В случай, че не желаете да събираме информация чрез използването на бисквитки моля не слагайте отметка в оказаното поле. Това по никакъв начин не влияе на участието ви в програмата.

 Печеливши

Печеливши Смартфон XIAOMI 11T PRO

Я. Б. гр. Ямбол

С. М. Гр. Ямбол

И. В. Гр. Провадия

А. С. гр. Бургас

Р. С. гр. Сандански

Печеливши Ваучер 100лв DOUGLAS & BEAUTY | ZONE

Е. Х. гр. София

С. Д. гр. Каспичан

С. Я. гр. Шумен

Н. И. гр. Добрич

И. Г. гр. Самоков

М. М. с. Брестовица

Ц. Л. гр. Пловдив

М. С. гр. Ловеч

Л. Й. с. Брестовица

Н. Н. гр. Видин

А. К. гр. Русе

В. К. гр. Враца

М. И. гр. ул

Р. С. гр. Сандански

П. Д. гр. Ямбол

В. М. гр. Сандански

И. С. гр. Сандански

В. Г. гр. Бургас

Н. Г. гр. Кърджали

Ю. Р. гр. Кърджали

Ю. Б. гр. София

М. В. гр. Варна

В. А. гр. Варна

Г. Д. гр. Враца

Г. Н. гр. Видин

Т. К. гр. Нови Пазар

Г. М. с. Стефаново

Т. А. гр. Пловдив

Л. П. гр. Варна

Н. И. гр. Силистра

Т. П. гр. Севлиево

Ж. И. гр. София

Ц. С. гр. Добрич

Д. Т. гр. Бургас

И. Й. гр. Нови Пазар

С. Г. гр. Ямбол

Л. Б. гр. Пловдив

М. З. гр. Благоевград

Д. Б. гр. Перник

Д. Т. гр. Ямбол

Т. Т. гр. Ямбол

П. Х. гр. Русе

С. К. гр. Враца

Н. Л. гр. София

Б. Б. гр. Плевен

Т. Я. гр. Кърджали

Ц. И. гр. София

Д. П. гр. Петрич

Н. Т. гр. Чирпан

С. М. гр. Ямбол

Б. Б. гр. Кърджали

М. Т. гр. Бургас

М. Т. гр. Русе

Д. М. гр. Хасково

И. М. гр. Дупница

Е. Д. гр. Плевен

А. Г. гр. Стара Загора

Л. П. гр. София

В. Б. гр. Бургас

М. П. гр. Белослав

Д. Б. гр. Костинброд

А. Н. гр. Бяла

З. Р. гр. Кърджали

Е. Р. гр. Варна

Д. М. гр. Тетевен

Р. Л. гр. София

С. Л. гр. София

М. М. гр. Петрич

С. Г. гр. Самоков

З. Д. гр. Бургас

К. А. гр. Пловдив

С. К. гр. Петрич

Х. П. гр. Бургас

Р. С. гр. Севлиево

Х. О. Гр. Дупница

Я. Г. гр. Мездра

И. И. гр. Ботевград

П. Б. гр. Нови Пазар

Т. К. гр. Пловдив

А. К. гр. София

Т. С. гр. София

С. Б. гр. Червен Бряг

М. Ш. гр. Мадан

Ф. С. гр. Силистра

Ц. Г. гр. Враца

С. Г. гр. Казанлък

Д. К. гр. Самоков

К. И. гр. Копривщица

А. Р. гр. Кърджали

А. К. гр. Смолян

С. С. гр. Казанлък

Г. С. гр. София

Ц. П. гр. Добрич

К. К. гр. Пловдив

Б. И. гр. Сандански

А. Т. гр. Бургас

К. К. гр. Варна

Контакти