Моля, потвърдете, че сте пълнолетен, за да продължите.

Въведи кода

Въведи данните си, за да получиш своята награда

+359
+359
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Сайтът използва “бисквитки” (cookies). С поставяне на отметка в полето, Вие се съгласявате с нашата . “Политика за употреба на бисквитки”

Запознах се, разбрах и приемам официалните правила за защита на личните данни
+359
Запознах се, разбрах и приемам официалните правила за защита на личните данни

Награди

Общи условия

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА „ЛЯТОТО МИ Е THE BEST С МОРЕ ОТ НАГРАДИ”

ОРГАНИЗАТОР

Програмата „Лятото ми е the best с море от награди” е организирана от “КТ Интърнешънъл” ЕАД, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Рогошко шосе 1, наричано по-долу за краткост: Организатор. Решението за провеждане на програмата „Лятото ми е the best с море от награди”, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за участниците. Организаторът запазва правото да поправя или променя правилата, като обявява това публично своевременно.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда на територията на Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата стартира на 10-ти август 2020 г. и ще продължи до 11-ти октомври 2020 г. Крайната дата, до която ще се приема регистрация на уникален код, чрез регистрация в сайта www.igraskod.com или чрез изпращане на SMS на номер 1711, е 11-ти октомври 2020 г. За регистрация в сайта www.igraskod.com или изпратени SMS за участие след тази дата и евентуални разходи, свързани с това, Организаторът няма да носи отговорност. Крайният срок за изпращане и получаване на наградите е 11-ти ноември 2020 г. След 11-ти октомври 2020 г. участващи опаковки могат да бъдат предлагани в търговските обекти до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.

ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА

В програмата „Лятото ми е the best с море от награди”, участват опаковките на The King Original Red 84 и 100‘s, The King X -Cut Red и Blue, The King Centrio Denim Blue и Sky Blue) , снабдени с вложка на случаен принцип. На всяка вложка има уникален код на латиница, който потребителят следва да регистрира, за да разбере дали вложката е печеливша или участва за теглене на големите награди. В една опаковка може да има само една вложка.

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Всяко физическо лице, което е навършило 18 год., може да участва в програмата „Лятото ми е the best с море от награди”. Служителите на “КТ Интернешънъл” ЕАД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

На гърба на всяка вложка, поставена в участващите промоционални опаковки, има отпечатан уникален код, съдържащ цифри и букви на латиница. Потребителят трябва да регистрира уникалния код на www.igraskod.com или като изпрати SMS с текст кода, изписан на латиница, на номер 1711, активен за абонатите на трите мобилни оператора в България. Цената на един SMS към номер 1711 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на A1 и ВИВАКОМ и 0,29 лв. с ДДС за абонати на ТЕЛЕНОР. След регистриране на кода на www.igraskod.com и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в системата до сега), потребителят ще получи обратно съобщение, което обявява дали потребителят печели моментна награда или участва за големите награди. След изпращане на SMS с кода и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в програмата до сега), потребителят ще получи обратен SMS, който обявява дали потребителят печели моментна награда или участва за големите награди. Ако потребителят печели моментна награда, в обратния SMS, печелившият участник ще бъде помолен и да изпрати данни за получаване на наградата, а именно: име и фамилия, ЕГН и точен адрес. При нужда, Организаторът може да се свърже с него, за да уточни детайлите по получаване на наградата. Изпращането на SMS от спечелил потребител с данните за получаване на наградата ще бъде таксувано по цените, посочени по-горе за SMS към номер 1711.

За участие в тегленията за голямата награда (5 парични награди на стойност 2 000 лв.) в програмата „Лятото ми е the best с море от награди ”, потребителят трябва да регистрира поне 5 уникални кода по време на кампанията. Един участник може да участва в програмата с неограничен брой уникални кодове. Ако участник е регистрирал повече от една пет-кодова комбинация в кампанията, той участва в тегленето толкова пъти, колкото валидни и уникални пет-кодови комбинации е регистрирал.

Всеки мобилен номер се счита за отделен участник и се следи броят регистрирани кодове от този номер. В един SMS ще може да бъде изпращан само един уникален код. При изпращане на повече от един код в SMS, изпратените кодове ще бъдат счетени за невалидни. Всяка регистрация в сайта www.igraskod.com с един телефонен номер се счита за отделен участник и се следи броят регистрирани кодове с този телефонен номер. В една регистрация ще може да бъде вписван само един уникален код. При регистриране на повече от един уникален код, регистрираните кодове ще бъдат счетени за невалидни.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите на програмата са общо 305 на брой и са както следва:

Моментни награди: Големи награди:
  • Парична награда на стойност 2 000 лв. - 5 броя;

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

МОМЕНТНИТЕ НАГРАДИ се разпределят на случаен принцип, в момента на получаване на SMS или регистрация на www.igraskod.com с валиден и уникален код, от специално разработен софтуер.

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се разпределят измежду всички регистрирали поне пет броя валидни и уникални кода в периода 10-ти август – 11-ти октомври 2020 г. г., с един телефонен номер.

Ако участник е изпратил повече от пет кода в кампанията, той участва в тегленето толкова пъти, колкото кратни на пет, валидни и уникални кодове е изпратил. Тегленето на ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се извършва чрез автоматично електронно теглене между 12-ти октомври и 16-ти октомври 2020 г. в присъствието на нотариус.

Всички участници, спечелили голяма награда, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане и печелившият участник ще бъде помолен и да даде данни за получаване на наградата, а именно: име, фамилия, точен адрес и ЕГН.

С един валиден и уникален код, може да бъде спечелена само една моментна награда.

ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившите участници следва да изпратят данни за получаване на награда, чрез SMS или в сайта www.igraskod.com в зависимост от начина на регистриране на кода. Данните трябва да са изписани на латиница и да съдържат име, фамилия, ЕГН и точен адрес за доставка на наградата. При нужда, Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за потвърждаване на данните. Наградите се изпращат чрез куриерска служба на седмична база. Краен срок за доставка на наградите е 11-ти ноември 2020 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите печелившите вложки като доказателство, както и да предоставят на куриерите документ за самоличност. Наградите се предоставят лично на спечелилия участник, само ако спечелилият участник представи документ за самоличност и от представения документ за самоличност се установи, че той е поне на 18 г. В случай, че участникът е на възраст под 18г., няма право да получи наградата. Ако той/тя не присъства на посочения адрес, куриерите оставят бележка с адрес, от който спечелилият може да вземе пратката в седем дневен срок.

ПРАВНИ СПОРОВЕ

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с притежанието или собствеността, върху печеливши уникални кодове от продуктите, включени в програмата „Лятото ми е the best с море от награди”, както и правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с тази програма.

Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в програмата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора съгласно разпоредбите на българското законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма „Лятото ми е the best с море от награди” може да бъде прекратена преди 11 октомври 2020-та г. само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат, на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата програма „Лятото ми е the best с море от награди”. Организаторът може да прекрати настоящата програма, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. В такъв случай Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на получаване на спечелена награда, печелившият участник следва да предостави изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва лични му данни при спазване разпоредбите на действащото европейско(Регламент (ес) 2016/679) и българско законодателство. Личните данни, които ще се използват от КТ Интернешънъл ЕАД са: име и фамилия, ЕГН, точен адрес, телефонен номер и имейл адрес.

Предоставените лични данни ще се използват за следните цели:

Името и фамилията са нужни на КТ Интернешънъл ЕАД, за да идентифицира печелившия участник.

ЕГН, за да се установи, че печелившият участник е навършил 18 години.

Адресът е необходим, за да бъде изпратена до печелившия участник спечелената награда.

Телефонният номер е нужен, за да може организаторът да се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за събиране на данните и за изпращане на наградите.

Имейл адресът е необходим, за да се отговори при запитване на участника

При регистрация чрез www.igraskod.com или чрез изпращане на SMS на номер 1711 с валиден и уникален код и подаване на свой телефонен номер, чрез портала www.igraskod.com , се счита, че участникът се е запознал, разбрал и се съгласява с настоящите официални правила и е предоставил на КТ Интернешънъл ЕАД посочените по-долу съгласия и декларации, както и че се е запознал и приема Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy .

Предоставянето на съгласие се удостоверява с отметка на указаното за това място.

СЪГЛАСИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК. С участието си в програмата:

предоставям изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва личните ми данни за целите посочени по-горе.

информиран съм и давам съгласието си, че личните ми данни, отнасящи се до въпросната обработка описана по-горе може да се съобщават на:

държавни и общински органи, институции, агенции и ведомства за целите на изпълнение на задълженията на КТ Интернешънъл ЕАД,

“ЛИНК МОБИЛИТИ” EАД, ЕИК 131094924 за целите на организация и информационно обслужване на кампанията, в това число и уточняване на данните ми като печеливш участник;

СПИДИ АД за целите на изпращане и получаване на наградите като печеливш участник;

разработчици на сайта www.igraskod.com , с които КТ Интернешънъл ЕАД е в търговски взаимоотношения.

Информиран/а съм, че КТ Интернешънъл ЕАД е предприело програмно-технически, физически, организационни и административни мерки за защита на личните данни;

Запознат/а съм и приемам Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy

Известен ми е срокът за съхраняване на личните данни - 1 година след края на Кампанията.

Уведомен/а съм, че след този срок КТ Интернешънъл ЕАД изтрива личните ми данни и изтрива всички съществуващи копия освен ако запазването на личните ми данни или на част от тях се изисква за по-дълъг период съгласно приложимото право;

Известно ми е, че личните ми данни се предоставят на лицата, обработващи лични данни в КТ Интернешънъл ЕАД и имам право да се информирам за начина на обработка и съхранение на личните ми данни, както и право да възразя срещу обработката/съхранението на личните ми данни, съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни и вътрешните правила на КТ Интернешънъл ЕАД.

С участието си в Кампанията, декларирам, че прочетох, разбрах и съм съгласен с настоящите официални правила на програмата „Лятото ми е the best с море от награди ” и с Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy .

Какво представлява "бисквитката"?

Бисквитката ("cookie") е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на вашето устройство временно, докато трае посещението ви, или за по-дълъг период, в зависимост от вида бисквитка.

Функцията на бисквитките е да ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с вашите предпочитания и се използват от повечето сайтове, за да улеснят вашето сърфиране.

Всяка бисквитка е уникална за вашия браузър и съдържа анонимна информация. Обикновено съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, "продължителността на живот" на бисквитката и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Какви видове бисквитки използваме и защо?

Google Анализ е аналитичен инструмент на Google, който помага на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат как посетителите им взаимодействат с техните собствености. Той може да използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на сайта, без да идентифицира лично отделните посетители. Данни, които може да се събират от бисквитките в настоящата страница са: _ga~,_gid~ -за различаване на потребителите, _gat~ _dc_gtm_~ за намаляване на заявките към инструмента за анализ , PHPSESSID за идентифициране на сесията на потребителя, igraskod_age за запомняне че потребителя е указал че е пълнолетен.

Активиране и Деактивиране на бисквитки

С поставяне на отметка в оказаното поле Вие се съгласявате с използването на посочените по-горе бисквитки, приемате нашите условия и се съгласявате да обработваме събраната от бисквитките информация, свързана с Вашето посещение на сайта. Прочетете как обработваме личните ви данни в общите правила на програмата.

В случай, че не желаете да събираме информация чрез използването на бисквитки моля не слагайте отметка в оказаното поле. Това по никакъв начин не влияе на участието ви в програмата.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Кратките правила на програмата „Лятото ми е the best с море от награди” може да се намерят на вложките в участващите опаковки. Пълните и подробни правила може да се намерят на www.igraskod.com, където са публично оповестени и подробно описани. С включването си в програмата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на програмата „Лятото ми е the best с море от награди”.

Печеливши

5 парични награди х 2 000 лв.

Н.А. гр. Садово

Ц.Т. гр. Раднево

Б.Г. с. Студена, обл. Перник

Ц.А. гр. Пловдив

Н.О. гр. Русе

Хладилна чанта

С.П. Гр. София

А.В. Гр. София

В.А. Гр. Видин

Н.Б. Гр. София

Б.К. Гр. Враца

Т.К. Гр. София

Д.Д. Гр. Шивачево

В.Г. гр. София

Цв.В. Гр. София

Ж.И. Гр.Шивачево

К.З. Гр. Бобов Дол

В.Цв. Гр. Костандово

В.С. Гр. Пловдив

К.Л. Гр. Твърдица

П.К. Гр. Опака, обл. Търговище

В.М. Гр. Велинград

М.Е. Гр. Сеново

Н.А. Гр. Плевен

Й.Д. с. Царевец, общ. Свищов

З.В. Гр. Кнежа

М.Д. Гр. Русе

И.Й. Гр. Павликени

Н.Б. Гр. София

В.В. Гр. Пловдив

Ц.Т. Гр. Ботевград

Й.Й. Гр. Стара Загора

А.А. Гр. Бургас

М.К. Гр. Бургас

В.Н. гр. Бургас

Г.Д. с. Ново село, обл. Пловдив

Г.И. гр. София

Ж.Д. с. Черна гора, общ.Братя Даскалови

И.А. гр. Казанлък

К.С. гр. Айтос

К.Х. гр.Габрово

М.Д. гр. Димитровград

М.К. гр. Асеновград

М.К. гр. Благоевград

М.Н. гр. Дулово, обл. Силистра

М.Н. с. Богдан, общ. Карлово

Р.И. Гр. София

С.Ж. гр. Стара Загора

С.И. гр. Дългопол, обл. Варна

Т.П. с. Баня, общ. Панагюрище

Ц.Х. гр. Варна

Ю.Ю. с. Охлювец,обл. Кърджали

В.В. с. Скутаре, обл. Пловдив

Д.Т. с. Ресен, общ. Велико Търново

И.И. гр. Хасково

И.Й. гр. Димитровград

И.С. гр. София

Й. И. гр. София

Л.Г. с. Дъбравите, общ. Белово

М.Д. гр. Русе

М.Д. гр. Ябланица

Р.Р. гр. Хасково

С.Д. гр. Шумен

С.К. с. Николово, общ. Русе

С.Х. с. Козица

Х.А. гр. Ботевград

Ц.И. гр. Хисаря

М.Р. с. Бенковски, обл. Пловдив

В.Д. с. Ракита, общ. Червен бряг

В.С. гр. Хасково

Д.Д. гр. Попово

Д.П. гр. Димитровград

Е.Д. гр. Бургас

З.А. гр. Симеоновград

И.А. гр. Велико Търново

И.К. гр. Шумен

Л.Г. гр. Перник

М.Б. гр. Раднево

М.Б. гр. София

П.И. гр. Ямбол

С.Ж. гр. Бургас

Т.Ц. гр. Пазарджик

Ц.М. гр. Плевен

Б.Б. с. Зараево, общ. Попово

Г. В. гр. Русе

Г. С. гр. Стара Загора

И.В. Гр. Карнобат

И.В. гр. Русе

Л.Л. Гр. Антоново

С.М. гр. Пловдив

С.Н. гр. Варна

Т.С. гр. Хаджидимово

Ц.Д. гр. Плевен

Ц.Н. с. Везенково

В.С. гр. Велико Търново

Д.В. гр. София

Е.К. Гр. Гълъбово

К.Д. гр. Свищов

К.Т. с. Долистово, общ. Бобов Дол

Л.С. гр. Левски

М.К. гр. Маджарово

П.Т. гр. Пловдив

С.А. гр. Ловеч

С.А. гр. София

Т.Й. гр. Пловдив

Ц.А. Гр. Пловдив

Айляк хамак

B.J. с. Георги Дамяново, обл. Монтана

М.И. гр. Лом

Д.Ст. Гр. Перник

В.Г. Гр. Търговище

А. с. Лехчево, обл. Монтана

П.П. Гр. Варна

Н.Н. Гр. Кула, обл. Видин

З.К.Гр. София

Д.П. Гр. Драгоман

В.В. с. Белозем

Д.Л. Гр. Плевен

Й.Т. Гр. Враца

В.Й. с. Кардам, обл. Търговище

М.М. Гр. Елхово

В.С. Гр. Бяла Слатина

Л.К. Гр. Пловдив

Б.Р. Гр. Карнобат

Б.С. Гр. Айтос

И.Х. Гр. Благоевград

Т.В. Гр. Септември

Д.Д. Гр. Ботевград

Л.Р. с. Косталево, обл. Враца

Ст.Ст. Гр. София

П.О. Гр. Смолян

М.А. с. Исперихово

М.Т. Гр. Сливен

И.Н. с. Долни Цибър, обл. Монтана

А.А. гр. Павликени

Б.Д. гр. Пловдив

Г.К. гр. Раковски

Г.Ч. гр. София

Д.Д. гр. Пещера

Д.Д. гр. Пловдив

И.Б. гр. Панагюрище

И.Б. с. Сапарево

Л.М. гр. Кула

М.Б. с. Голям извор, обл. Разград

М.К. Гр. Карлово

Н.Р. с.Равда

Р.Т. гр. Раднево

С.Ш. гр. Велики Преслав

Х.А. гр. Попово

Ю.Е. Гр. Бяла Слатина

А.А. гр. Средец, обл. Бургас

А.И. с. Столетово, общ. Карлово

В.П. гр. Пловдив

В.Ф. гр. Свищов

Г.Г. с. Светлен, общ. Попово

Г.П. гр. Пазарджик

Д. Н. гр. Пловдив

Д.Д. гр. Харманли

И. Ч. с. Калековец, общ. Марица

Й. Н. гр. Пловдив

Й.М. гр. Велики Преслав

Н.В. с. Кочово, обл. Шумен

Р.Д. с. Божурово, обл. Добрич

С. К. гр. Стамболийски

С.Г. гр. Калофер

Ц.Б. гр. Димитровград

В.Б. с. Долни цибър , общ. Вълчедръм

В.И. с. Калековец, обл. Пловдив

В.М. гр. Горна Оряховица

Д.Г. гр. Плевен

И.М. гр. Бургас

И.М. гр. Кърджали

Й.П. гр. Стралджа

К.К. гр. Брезник

М.Г. гр. Смолян

М.Т. гр. Гурково, обл. Стара Загора

П.А. гр. Килифарево

П.А. гр. Попово

Р. С. с. Припек, общ. Джебел

Р.М. с. Дибич, общ. Шумен

Р.С. с. Долно Войводино, общ. Хасково

Т.П. гр. София

А.Т. гр. Пловдив

А.Ш. гр. Пещера

Б.И. гр. Благоевград

В.М. С. Ръжина, общ. Казанлък

Д.И. гр. Хасково

И.Б. гр. Радомир

Й.И. с. Самуилово, общ. Сливен

Н.И. гр. Две могили

Р.А. гр. Монтана

Р.Т. гр. Димитровград

С.С. с. Рупци, обл. Плевен

Т.Н. гр. Айтос

А.А. с. Длъжко

А.К. гр. Перник

А.Ц. гр. Велико Търново

Б.Г. с. Студена, обл.Перник

В.В. гр. Грамада

Д.С. с. Блатец, обл. Сливен

И.У. гр. Стара Загора

М.И. гр. Карнобат

М.Н. гр. Стара Загора

М.П. гр.Казанлък

Н.Х. гр. Шумен

У.С. с. Беглеж, обл. Плевен

Х.О. с. Вълнари, обл. Шумен

Екшън камера

П.С.с. Певците, общ. Карлово

Г.Г. с. Големо Бабино,общ.Криводол

Св. М. Гр. Враца

Т.Д. Гр. Мизия

И.А.с. Ботево, обл. Ямбол

С.З. с. Долни Цибър, обл. Монтана

Г.С. Гр. Каспичан

Н.П. Гр. Плевен

Н.Л. с. Девене, обл. Враца

А.К. Гр. Радомир

С.А. с. Порой, общ. Поморие

Б.Д. Гр. Средец

В.В. гр. Бургас

В.Т. гр. Пазарджик

К.Д. гр. София

М.Ж. гр. Шумен

Н.К. гр. Велико Търново

П.К. гр. Пловдив

С.Н. гр. Долни Дъбник

С.Т. гр. Велико Търново

С.Ц. Гр. Димитровград

А.Х. с. Краище, общ. Белица

В. Н. гр. Асеновград

Г. Г. гр. Дупница

И.Д. гр. Казанлък

Й.Й. гр. Кула, обл. Видин

К.Г. гр. Благоевград

М.Д. гр. Стара Загора

М.С. с. Септемврийци, обл. Монтана

П.Г. гр. София

П.Е. гр. Монтана

П.П. гр. Шумен

Р. М. гр. Варна

Р.А. с. Грамаждано, общ. Кюстендил

С.П. гр. Шивачево, общ. Твърдица

М.С. гр. Раковски

Р.В. с. Мечкарево, обл. Сливен

Р.О. с. Дерманци, общ. Луковит

Р.Т. с. Окоп, общ. Тунджа

Т.Т. гр. Ямбол

Ц.Д. гр. София

А.М. с. Планиница, общ.Руен, обл.Бургас

А.П. с. Лалково

Д.М. с. Ставерци

М.З. гр. Пловдив

Н.О. гр. Варна

П.Ж. гр. Ямбол

Х.Х. с. Константин, общ. Елена

Ж. К. гр. Плевен

Стерео система JBL

Н.М. с. Новоселци, общ. Видин

К.Л. Гр. Твърдица

Цв.В. С.Бели Брод

Е.А.с.Строево

И.П. Гр. Търговище

К.Дж. Гр. Благоевград

Г.М. Гр. Завет

И.Т. Гр. Панагюрище

Е.К. с.Войводиново, Пловдив

М. Е. с. Комощица, обл. Монтана

Е.Х. Гр. Димитровград

Д.А. Гр. Търговище

С.Й. с. Каблешково, обл. Добрич

А.Г. гр. Пловдив

Б.Я. гр. Луковит

В.Ж. гр. Г. Оряховица

И.М. гр. Белово

М.Е. гр. Симитли

Н.Б. гр. Карлово

Н.Д. гр. Ямбол

С. Х. с. Асен,общ.Павел Баня,обл.Ст.Загора

Т.А. гр. Г. Оряховица

Т.С. с.Черничево, общ. Хисаря

А. М. гр. Бургас

А.Б. гр. Девин, обл. Смолян

А.Г. гр. Перник

В.Н. гр. Чирпан

М.П. гр. Пловдив

С.П. с. Говедарци, общ. Самоков

Т.Р. гр. София

Т.К. гр.Пловдив

Ц.Г. гр. Петрич

А.С. гр. Стара Загора

Г.Ю. гр. Габрово

Д.Г. гр. Балчик

Е.Е. гр. Русе

М.М. гр. Пловдив

С.С. гр. Пазарджик

Т.Г. с. Дълго поле, обл.Пловдив

А.К. гр. Сандански

Д.Я. гр. Варна

И.И. гр. Ловеч

Л.К. гр. София

М.М. гр. Монтана

М.С. гр. София

М.Х. гр. Ветрен

А.К. с. Порой

Д.Г. с. Малък Чардак

Д.К. гр. Кубрат

Н.Н. гр. Варна

Контакти

KT International © 2020. All rights reserved.