Моля, потвърдете, че сте пълнолетен, за да продължите.

Въведи кода

Въведи данните си, за да получиш своята награда

Запознах се, разбрах и приемам официалните правила за защита на личните данни
+359
+359
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
+359
Запознах се, разбрах и приемам официалните правила за защита на личните данни

Награди

към Банско или към Аспен, ти решаваш... Само не забравяй да ни изпратиш картичка

кеф ти филми, кеф ти игри, кеф ти сърфиране

за щури купони или уединени вечери

за преходи или пък далечни пътувания

и зимата ще мине в игри и закачки

зареди и драсвай към забавленията

Общи условия

ОРГАНИЗАТОР

Програмата „Зимата ми е COOL с лавина от награди” е организирана от “КТ Интърнешънъл” ЕАД, с адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Рогошко шосе 1, наричано по-долу за краткост: Организатор. Решението за провеждане на програмата „Зимата ми е COOL с лавина от награди”, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за участниците. Организаторът запазва правото да поправя или променя правилата, като обявява това публично своевременно.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Програмата се организира и провежда на територията на Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Програмата стартира на 13-ти януари 2020 г. и ще продължи до 6-ти март 2020 г. Крайната дата, до която ще се приема регистрация на уникален код, чрез регистрация в сайта www.igraskod.com или чрез изпращане на SMS на номер 1711, е 6-ти март 2020 г. За регистрация в сайта www.igraskod.com или изпратени SMS за участие след тази дата и евентуални разходи, свързани с това, Организаторът няма да носи отговорност. Крайният срок за изпращане и получаване на наградите е 6-ти април 2020 г. След 6-ти март 2020 г. участващи опаковки могат да бъдат предлагани в търговските обекти до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.

ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА

В програмата „Зимата ми е COOL с лавина от награди”, участват опаковките на всички разновидности на The King, снабдени с вложка. На всяка вложка има уникален код на латиница, който потребителят следва да регистрира, за да разбере дали вложката е печеливша или участва за теглене на големите награди. В една опаковка може да има само една вложка.

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Всяко физическо лице, което е навършило 18 год., може да участва в програмата „Зимата ми е COOL с лавина от награди”. Служителите на “КТ Интернешънъл” ЕАД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

На гърба на всяка вложка, поставена в участващите промоционални опаковки, има отпечатан уникален код, съдържащ цифри и букви на латиница. Потребителят трябва да регистрира уникалния код на www.igraskod.com или като изпрати SMS с текст кода, изписан на латиница, на номер 1711, активен за абонатите на трите мобилни оператора в България. Цената на един SMS към номер 1711 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на A1 и ВИВАКОМ и 0,29 лв. с ДДС за абонати на ТЕЛЕНОР. След регистриране на кода на www.igraskod.com и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в системата до сега), потребителят ще получи обратно съобщение, което обявява дали потребителят печели моментна награда или участва за големите награди. След изпращане на SMS с кода и ако този код е валиден и уникален (т.е. да не е бил регистриран в програмата до сега), потребителят ще получи обратен SMS, който обявява дали потребителят печели моментна награда или участва за големите награди. Ако потребителят печели моментна награда, в обратния SMS, печелившият участник ще бъде помолен и да изпрати данни за получаване на наградата, а именно: име и фамилия, година на раждане и точен адрес. При нужда, Организаторът може да се свърже с него, за да уточни детайлите по получаване на наградата. Изпращането на SMS от спечелил потребител с данните за получаване на наградата ще бъде таксувано по цените, посочени по-горе за SMS към номер 1711.

За участие в тегленията за голямата награда (5 ваучера за почивка всеки на стойност 2 000 лв.) в програмата „Зимата ми е COOL с лавина от награди ”, потребителят трябва да регистрира поне 5 уникални кода по време на кампанията. Един участник може да участва в програмата с неограничен брой уникални кодове. Ако участник е регистрирал повече от една пет-кодова комбинация в кампанията, той участва в тегленето толкова пъти, колкото валидни и уникални пет-кодови комбинации е регистрирал.

Всеки мобилен номер се счита за отделен участник и се следи броят регистрирани кодове от този номер. В един SMS ще може да бъде изпращан само един уникален код. При изпращане на повече от един код в SMS, изпратените кодове ще бъдат счетени за невалидни. Всяка регистрация в сайта www.igraskod.com с един телефонен номер се счита за отеделен участник и се следи броят регистрирани кодове с този телефонен номер. В една регистрация ще може да бъде вписван само един уникален код. При регистриране на повече от един уникален код, регистрираните кодове ще бъдат счетени за невалидни.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите на програмата са общо 405 на брой и са както следва:

Моментни награди: Големи награди:

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

МОМЕНТНИТЕ НАГРАДИ се разпределят на случаен принцип, в момента на получаване на SMS или регистрация на www.igraskod.com с валиден и уникален код, от специално разработен софтуер.

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се разпределят измежду всички регистрирали поне пет броя валидни и уникални кода в периода 13-ти януари – 06 март 2020 г. г., с един телефонен номер.

Ако участник е изпратил повече от пет кода в кампанията, той участва в тегленето толкова пъти, колкото кратни на пет, валидни и уникални кодове е изпратил. Тегленето на ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ се извършва чрез автоматично електронно теглене между 9-ти и 13-ти март 2020 г. в присъствието на нотариус.

Всички участници, спечелили голяма награда, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане и печелившият участник ще бъде помолен и да даде данни за получаване на наградата, а именно: име, фамилия, точен адрес и година на раждане.

С един валиден и уникален код, може да бъде спечелена само една моментна награда.

Всеки регистриран потребител може да печели само по една моментна награда.

Всеки участник може да печели само по една голяма награда.

ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившите участници следва да изпратят данни за получаване на награда, чрез SMS или в сайта www.igraskod.com в зависимост от начина на регистриране на кода. Данните трябва да са изписани на латиница и да съдържат име, фамилия, година на раждане и точен адрес за доставка на наградата. При нужда, Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за потвърждаване на данните. Наградите се изпращат чрез куриерска служба на седмична база. Краен срок за доставка на наградите е 4-ти април 2020 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите печелившите вложки като доказателство, както и да предоставят на куриерите документ за самоличност. Наградите се предоставят лично на спечелилия участник, само ако спечелилият участник представи документ за самоличност и от представения документ за самоличност се установи, че той е поне на 18 г. В случай, че участникът е на възраст под 18г., няма право да получи наградата. Ако той/тя не присъства на посочения адрес, куриерите оставят бележка с адрес, от който спечелилият може да вземе пратката в седем дневен срок.

ПРАВНИ СПОРОВЕ

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде въвличан в никакви правни спорове, свързани с притежанието или собствеността, върху печеливши уникални кодове от продуктите, включени в програмата „Зимата ми е COOL с лавина от награди”, както и правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с тази програма.

Евентуални правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в програмата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора съгласно разпоредбите на българското законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма „Зимата ми е COOL с лавина от награди” може да бъде прекратена преди 6 март 2020-та г. само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото законодателство, в резултат, на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата програма „Зимата ми е COOL с лавина от награди”. Организаторът може да прекрати настоящата програма, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. В такъв случай Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на получаване на спечелена награда, печелившият участник следва да предостави изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва лични му данни при спазване разпоредбите на действащото европейско(Регламент (ес) 2016/679) и българско законодателство. Личните данни, които ще се използват от КТ Интернешънъл ЕАД са: име и фамилия, дата на раждане, точен адрес, телефонен номер и имейл адрес( в случай, че бъде предоставен имейл адрес от участника, съгласно правилата по-долу).

Предоставените лични данни ще се използват за следните цели:

Името и фамилията/ЕГН са нужни на КТ Интернешънъл ЕАД, за да идентифицира печелившия участник.

Датата на раждане, за да се установи, че печелившият участник е навършил 18 години.

Адресът е необходим, за да бъде изпратена до печелившия участник спечелената награда.

Телефонният номер е нужен, за да може организаторът да се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за събиране на данните и за изпращане на наградите.

Имейл адресът за целите на изпращане на игри, хороскопи и други материали, при изрично съгласие на участника

При регистрация си чрез www.igraskod.com или чрез изпращане на SMS на номер 1711 с валиден и уникален код и подаване на свой телефонен номер, чрез портала www.igraskod.com , се счита, че участникът се е запознал, разбрал и се съгласява с настоящите официални правила и е предоставил на КТ Интернешънъл ЕАД посочените по-долу съгласия и декларации, както и че се е запознал и приема Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy .

Предоставянето на съгласие се удостоверява с отметка на указаното за това място.

СЪГЛАСИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК. С участието си в програмата:

предоставям изричното си съгласие КТ Интернешънъл ЕАД да събира, съхранява и по друг начин да обработва лични ми данни за целите посочени по-горе. информиран съм и давам съгласието си, че личните ми данни, отнасящи се до въпросната обработка описана по-горе може да се съобщават на: държавни и общински органи, институции, агенции и ведомства за целите на изпълнение на задълженията на КТ Интернешънъл ЕАД, “ЛИНК МОБИЛИТИ” EАД, ЕИК 131094924 за целите на организация и информационно обслужване на кампанията, в това число и уточняване на данните ми като печеливш участник; СПИДИ АД за целите на изпращане и получаване на наградите като печеливш участник; разработчици на сайта www.igraskod.com , с които КТ Интернешънъл ЕАД е в търговски взаимоотношения. Информиран/а съм, че КТ Интернешънъл ЕАД е предприело програмно-технически, физически, организационни и административни мерки за защита на личните данни;

Запознат/а съм и приемам Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy

Известен ми е срокът за съхраняване на личните данни - 1 година след края на Кампанията.

Уведомен/а съм, че след този срок КТ Интернешънъл ЕАД изтрива личните ми данни и изтрива всички съществуващи копия освен ако запазването на личните ми данни или на част от тях се изисква за по-дълъг период съгласно приложимото право;

Известно ми е, че личните ми данни се предоставят на лицата, обработващи лични данни в КТ Интернешънъл ЕАД и имам право да се информирам за начина на обработка и съхранение на личните ми данни, както и право да възразя срещу обработката/съхранението на личните ми данни, съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни и вътрешните правила на КТ Интернешънъл ЕАД.

С участието си в Кампанията, декларирам, че прочетох, разбрах и съм съгласен с настоящите официални правила на програмата „Зимата ми е COOL с лавина от награди” и с Политиката за поверителност и защита на личните данни на КТ Интернешънъл ЕАД, публикувана на адрес: https://www.ktinternational.eu/bg/personal-data-protection-policy .

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Кратките правила на програмата „Зимата ми е COOL с лавина от награди” може да се намерят на вложките в участващите опаковки. Пълните и подробни правила може да се намерят на www.igraskod.com, където са публично оповестени и подробно описани. С включването си в програмата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на програмата „Зимата ми е COOL с лавина от награди”.

Печеливши

Ваучер за почивка 2000 лв

Е.Д. Пазарджик

Н.Г. Дупница

Я.Д. с.Рибарица

И.М. София

Б.Г. Русе

Ваучер за гориво на стойност 50 лв

Т.М. Пирдоп

В.З. Ботевград

Е.М. Бяла Слатина

М.К. Бургас

В.В. Белозем

Х.М. Асеновград

И.У. Велинград

И.С. София

Ж.Т. Разград

Д.М. Равно Поле

Д.Д. Одърне

А.П. Славяново

С.П. Стара Загора

П.Р. гр. Септември

Е.И. с. Ряховците

П.Й. Севлиево

Й.В. с. Долистово

Г.С. Пловдив

Е.Ц. Дунавци

М.М. Шумен

Н.С. Троян

А.Ш. с. Костамдово

К.М. с. Бусманци

С.И. с. Ружинци

З.М. Стралджа

Х.А. Кирково

К.Б. Пещера

И.Ч. Сливен

Р.С. с.Огняново

Г.Ф. с.Расово

П.Д. Нови Пазар

С.Б. Варна

К.В. Смолян

М.Г. с.Езеро

Г.Г. София

Й.В. Сливен

С.С. с. Антон

И.М. София

Д.Т. Стралджа

Н.С. София

М.М Разград

Е.П. с.Армените

М.С. Ст.Загора

А.А. Лом

А.К. София

Р.А. Кунино

Б.А. гр. Крън

Т.Н. Варна

Ц.М. Червен Бряг

А.А. Раднево

Г.М. Велинград

Н.П. София

И.И. Нови Пазар

Д.К. Карлово

И.С. Ст. Загора

Д.В. с.Розово

Р.К. с. Дърманци

Ф.М. Бръщен

Л.Б. Поповица

Б.К. Костадиново

М.И. Карнобат

Т.М. Чирпан

Д.Д. Каварна

Е.А. с. Покрайна

Н.С. Пловдив

Г.М. Бургас

Е.А.София

Н.П. Оряхово

А.Б. Казанлък

М.К. с.Ресилово

Д.А. Бургас

Б.С. Силистра

Б.Г. Перник

A.A. Разград

М.Й. Ловеч

Г.Й. Плевен

М.Х. София

В.М. Пловдив

Б.Д. с.Гривица

К.Д София

А.Г. Пазарджик

Б.Д. Сливница

Г.Г.с. Генрал Кантарджиево

В.П. Вършец

Д.К. Сливен

Г.С. Варна

Д.Д. Добрич

Д.В. София

Я.В. с. Черна Гора

П.Я. с. Кръстина

Б.Ю. с. Жинзифово

В.В. София

Покер сет

Д.С. Перник

Д.Д. Ямбол

Т.Г. Пловдив

Г.Г. Монтана

П.Т. Плевен

Е.М. с. Чудомир

А.У. Пловдив

Б.К. София

Ж.И. с. Шивачево

К. М. София

Н. гр. Елхово

С.Х. с. Поройна

К.Д. Сливен

Т.И. София

М.Т. Гурково

К.П. Силистра

Х.А. Ботевград

К.Г. Перник

К.Г. Русе

А.П. Велинград

Ц.В. Ловеч

И.Т. с. Ракитово

П.В. София

М.К. Мадан

М.Ц. Сливен

Н.М. Видин

Т.К. Варна

Р.С. Ямбол

И.И. с. Веселина

И.В. Варна

М.Я. Хасково

М.С. с.Морава

М.Р. с. Гълъбово

Д.И. Пловдив

Д.П. Сливен

С.Г. Пловдив

Р.В. София

И.К. с. Устина

В.Х. с Павел

И.П Плевен

С.З. с Долни Цибър

А.Т. с.Белослав

М.П. Ст. Загора

Д.В. Шумен

В.С. Хасково

П.И. гр. Трявна

А.П. Габрово

Г.П. Козлодуй

М.Р. с. Ботров

Х.Д. Пловдив

Х.Н. Плевен

Й.Т. с. Труд

П.Б. с. Каблешково

Р.С. София

З.С. Пловдив

М.Е. Симитли

Ф.К. Спамболийски

М.Л. Бургас

С.И. Лясковец

С.И. Кърджали

С.К. с.Крупник

В.Д. Червен Бряг

Н.С. Русе

И.Л. Пловдив

К.К. Бобовдол

Е.И. Димитровград

С.М. София

А.Н. Ямбол

В.С. Добрич

Д.Х. Бобовдол

Т.М. Асеновград

Д.Д. Етрополе

Д.А. Бургас

М.М. Монтана

А.Б. Минерални Бани

А.И. Добрич

Л.С. с.Царски Извор

С.Ю. Пловдив

Т.П. с.Кънчево

Я.Д. Оряховица

И.Г. София

К.С. Стара Загора

М.Л. Троян

Й.О. Пловдив

С.Г.Пазарджик

С.К. Смолян

Н.Д. София

Д.К. Пловдив

Б.Г. с.Борино

Д.Н. Казанлък

Стерео система JBL

Р.М. Кърджали

А.Д. Лом

С.М.

В.Г. Търговище

Й.Т. с. Долни Цибър

М.В. Плевен

А.Б. гр Девин

В.С. с. Долни Луковит

Е.Б. Сливен

И.С. Ботевград

Д.Т. с.Аксаково

А.А. Дупница

С.К. Русе

М.Р. Раковски

М.Б. с. Петърница

А.А. София

Г.Р. София

А.Н. Якоруда

Б.А. Пазарджик

А.Б. Бяла Слатина

М.Н. Търговище

Н.И. Велико Търново

С.П с. Бутово

И.М. Ямбол

С.К. с. Лехчево

Б.М. Кърджали

А.Д. с. Зимница

С.М. Петрич

Р.В. Димитровград

Ж.А. Нови Пазар

С.Б. Пловдив

М.П. Горна Оряховица

М.В. Левски

М.Т. Плевен

Л.М. Чирпан

Т.Н. с.Брусен

М.А. с.Челопечене

Д.Х. Бургас

Х.Г. Велико Търново

Г.П. с.Александър

Г.А. Плевен

Й.Н. Пловдив

Т.Д. Кресна

К.З. София

Е.Е. Червен бряг

А.М. Перник

В.А. Кюстендил

И.Б. София

М.К. Севлиево

Р.С. с. Шемшево

Таблет Samsung

М.Л. Кърджали

Б.Я. Видин

А.Ц. Етрополе

А.М. с. Крушевец

М.Ш. Средец

Р.П. Стралджа

А.Г. Куртово Конаре

Б.Н. Перник

М.И. Царево

В.Х. Благоевград

И.А. Ямбол

К.Г. с.Мешица

Д.К. Добрич

Г.Р. Пловдив

К.Б. с. Горно Черковище

В.А. Дупница

Л.У. с. Бенковски

Д.С. Пловдив

И.Т. София

К.С. Смолян

З.М. Брусарци

З.Б. Шипка

В.В. Стара Загора

В.П. София

Н.К. с.Омилец

П.Д. Лясковец

И. Севлиево

Д.И. Сливен

С.Р. Варна

М.Т. Стралджа

П.В. с. Катуница

Т.Я. София

В.В. с. Гложене

М.М. Бургас

Н.Б. Лом

Г.Ш. с.Моравица

А.Д. Банско

С.В. с.Българене

С.М. Търговище

А.А. с.Синдел

А.П. Лалково

Д.Я. Благоевград

А.М. Якоруда

П.Е. Монтана

А.А. Смядово

К.Ш. София

П.И. Шумен

Р.Х. Омуртаг

Туристическа раница

Р.Г. Перник

В.М. Перник

Н.Б. Пловдив

С.Д. Шивчево

Т.М. София

Т.Г. София

К.П. Бургас

К.Г. София

С.П. София

Н.Р. Велинград

Е.Т. Якиново

Х.Х. Габрово

С.К. Русе

Н.Б. Пловдив

Б.Ж. гр. Раковски

Ц.И. Стара Загора

С.Д. Перник

В.В. Сливен

А.Б. гр Девин

Г.Ц. гр Лясковец

К.С. Калояново

В.К. Пловдив

Д.Ш. Средец

А.П. с.Йоаким Груево

Н.П. Кесарево

К.П. Сопот

Б.Д. Ямбол

М.И. Добрич

Т.К. Балчик

В.Л. Перник

С.С. Панагюрище

А.К. с. Долни Цибър

Б.Б. Перник

С.Б. Петрич

Б.Д. Стара Загора

Я.В. Средец

К.К. Брезник

И.В. Ботевград

М.Г. Троян

А.С. с.Полски Сеновец

Д.Ч. Пловдив

М.Н. Пловдив

К.Н. Ботевград

Л.Б. Симитли

К.А. Пловдив

Д.И. Симеоновград

Б.Д. Стара Загора

К.Г. София

Т.К. Пловдив

А.Б. Пловдив

Т.Ц. гр. Тръстеник

В.Т. Тетевен

Р.Я. с. Баничан

И.Х. Момин Проход

Н.Н. Ямбол

Д.И. Раднево

Д.Д. Сливен

Д.З. Ст. Загора

И.А. Пловдив

П.Х. Първомай

П.Г. Варна

Ц.Б. Ракитово

С.М. Шумен

К.К. Сл.Воднянци

Д.К. Раковски

Ц.Н. с. Везенкова

С.В. Велики Преслав

Г.Ю. Търговище

М.К. с. Турия

Б.И. Нови Искър

М.К. с.Джерман

П.Д. Пловдив

К.В. Враца

Г.А. с.Моравица

С.С. Пещера

Я.К. Пловдив

Ж.И. Шивачево

И.Б. Бургас

К.К. Видин

Ш.Д. Варна

И.Е. Каспичан

А.К. Ловеч

М.Л. Койнаре

М.Н. Варна

М.Н. София

И.А. Лъки

Р.В. Нова Загора

Р.Е. с.Градище

С.М. Каварна

Д.Т. с.Ресен

И.К. Шумен

А.Т.с.Първенец

Е.Г.Свищов

Н.К.Перник

И.И. Добрич

П.А.Смолян

П.К. с. Веселиново

В.М с.Тенево

Контакти